Trending News

Category: 4-7 ամս․

4-7 ամս․

Ինչպես պատրաստել մանկական շիլան 

Ինչպես պատրաստել մանկական շիլան     Ձեր երեխայի սննդակարգում պինդ սնունդ ներմուծելը շատ կարևոր իրադարձություն է: Ձեր երեխայի մանկաբույժի հետ խորհրդակցելուց հետո կարող եք սկսել երեխային տալ մեկ տեսակի հացահատիկից պատրաստված մանկական շիլա՝ կրծքի կաթի կամ արհեստական կաթնախառնուրդի հետ միասին: Մանկական շիլան առաջին անգամ տալու…

Սնունդ

Ինչպես կերակրել երեխային պինդ սննդով 

  Ձեր երեխան մեծանում է և պատրաստ է պինդ մանկական սնունդ ընդունելուն: Բայց արդյո՞ք դուք պատրաստ եք դրան: Ուրիշի երեխային դայակություն անելիս հանկարծակի առերեսվել եք նրան կերակրելու փորձության հե՞տ։ Թե՞ ծնողական պարապմունքների ընթացքում մի քիչ անուշադիր եք եղել: Ահա ձեզ որոշ խորհուրդներ, որոնց շնորհիվ կկարողանաք…

Ամենօրյա Խնամք

Ինչպե՞ս խնամել ծկլթող ատամներով երեխային 

  Ատամների ծկլթման խնամքը տնային պայմաններում 1․Տրորեք ձեր երեխայի լնդերը մաքուր մատերով։ Եթե ձեր երեխայի մոտ սկսել են ծկլթալ առաջին ատամները, երբմեն պարզապես ճնշում գործադրելը լնդերի վրա կարող է թեթևացնել ցավը։ Մաքուր մատով տրորեք երեխայի լնդերը։ Եթե մատով հարմար չէ տրորել, ապա կարող եք օգտագործել…