Ինչպես երեխաներին կատարել սիրտ-թոքային վերակենդանացում   Չնայած սիրտ-թոքային վերակենդանացումը պետք է իրականացվի առաջին բուժօգնության սերտիֆիկացված դասընթացներին մասնակցած անձանց կողմից, միևնույն է, սովորական անցորդները նույնպես կարող են զգալի ներդրում ունենալ սրտի կանգով երեխային փրկելու հարցում։ Հետևեք այս քայլերին, որպեսզի սովորեք, թե ինչպես երեխաներին անել սիրտ-թոքային վերակենդանացում։…