Trending News

Category: Հղիության Շաբաթները

Հղիության Շաբաթները

Ձեր հղիության 20-րդ շաբաթը 

Ձեր հղիության 20-րդ շաբաթը     Այս հոդվածում Երեխայի զարգացումը Ախտանիշներ Խնամքի վերաբերյալ խորհուրդներ Խորհուրդներ զուգընկերներին Բժշկի այցեր Հատուկ նկատառումներ Հղիության 20-րդ շաբաթում դուք արդեն 5 ամիս է, ինչ հղի եք և անցել եք հղիության գրեթե կեսը։ Մինչ ձեր արգանդն ու երեխան շարունակում են մեծանալ,…

Հղիության Շաբաթները

Ձեր հղիության 26-րդ շաբաթը 

Ձեր հղիության 26-րդ շաբաթը     Երեխայի զարգացումը Այս շաբաթ ձեր ամենից հաճախ հանդիպող ախտանիշները Ախտանիշներ Խնամքի վերաբերյալ խորհուրդներ Խորհուրդներ զուգընկերների համար Խորհուրդ տրվող միջոցներ Հատուկ նկատառումներ   Ձեր հղիության 26-րդ շաբաթը Հղիության 26-րդ շաբաթում ձեր երեխայի աչքերը արդեն ամբողջովին ձևավորված են լինում, և նա…

Հղիության Շաբաթները

Ձեր հղիության 25-րդ շաբաթը 

Ձեր հղիության 25-րդ շաբաթը     Այս հոդվածում` Երեխայի զարգացումը Ախտանշաններ Խնամքի վերաբերյալ խորհուրդներ Խորհուրդներ ծնողների համար Բժշկի այցերը Հատուկ նկատառումներ Հղիության 25-րդ շաբաթում ձեր երեխան դեռ շարունակում է մեծանալ և քաշ հավաքել։ Երեխայի ոտքերով որովայնին հարվածելը ավելի ուժեղ է դառնում և ավելի նկատելի։ Միևնույն…

Հղիության Շաբաթները

Ձեր հղիության 22-րդ շաբաթը 

Ձեր հղիության 22-րդ շաբաթը     Այս հոդվածում՝ Երեխայի զարգացումը Ախտանշաններ Խնամքի վերաբերյալ խորհուրդներ Խորհուրդներ զուգընկերներին Բժշկի այցեր Հատուկ նկատառումներ 22 շաբաթականում դուք արդեն անցել եք ձեր հղիության կեսից ավելին։ Այժմ դուք կարող եք ստետոսկոպի օգնությամբ լսել ձեր երեխայի սրտի զարկերը։ Դուք նաև կարող եք…

Հղիության Շաբաթները

Ձեր հղիության 27-րդ շաբաթը 

Ձեր հղիության 27-րդ շաբաթը   Այս հոդվածում` Երեխայի զարգացումը Այս շաբաթ ձեր ամենից հաճախ հանդիպող ախտանիշները Խնամքի վերաբերյալ խորհուրդներ Խորհուրդներ զուգընկերների համար Բժշկի այցերը Խորհուրդ տրվող ապրանքատեսակներ Հատուկ նկատառումներ   Հղիության 27-րդ շաբաթում ձեր երեխան զբաղված է լինելու իր ուղեղում նոր նյարդային կապեր ստեղծելով, ինչպես…

Հղիության Շաբաթները

Ձեր հղիության 24-րդ շաբաթը 

Ձեր հղիության 24-րդ շաբաթը     Այս հոդվածում` Երեխայի զարգացումը Ախտանիշներ Խնամքի վերաբերյալ խորհուրդներ Խորհուրդներ զուգընկերների համար Բժշկի այցերը Հատուկ նկատառումներ   Ձեր հղիության 24-րդ շաբաթը Դուք արդեն ձեր հղիության 6-րդ ամսում եք։ 24-րդ շաբաթում ձեր երեխան արդեն կարող է լսել և ռեակցիա տալ տարբեր…

Հղիության Շաբաթները

Ձեր հղիության 31-րդ շաբաթը 

Ձեր հղիության 31-րդ շաբաթը     Այս հոդվածում՝ Երեխայի զարգացումը Ախտանիշները Խնամքի վերաբերյալ խորհուրդներ Խորհուրդներ զուգընկերների համար Հատուկ նկատառումներ   Ձեր հղիության 31-րդ շաբաթը Հղիության 31-րդ շաբաթում ձեր երեխան արդեն սկսում է մարզել ծնվելուց հետո իրեն պետք եկող մի քանի հմտություն՝ թարթելն ու շնչելը։ Ձեր…

Հղիի Կյանքը

Ե՞րբ են երեխաները կարողանում լսել ձայներ արգանդում գտնվելիս 

Ե՞րբ են երեխաները կարողանում լսել ձայներ արգանդում գտնվելիս   Ձեր հղիության առաջ գնալուն պես ամբողջովին նորմալ է, որ դուք սկսեք խոսել ձեր երեխայի հետ, նրա համար երգեք օրորոցայիններ, և խնդրեք ձեր ամուսնուն, որ նա խոսի ձեր փորիկի հետ։ Շատ մայրերի հուզում է այն հարցը, թե…

Հղիության Շաբաթները

Ձեր հղիության 14-րդ շաբաթը 

  Այս հոդվածում՝ Ախտանիշներ Պտղի զարգացումը հղիության 14-րդ շաբաթում Հատուկ նկատառումներ Խնամքի մասին խորհուրդներ Ձեր բժշկի աշխատասենյակում Առաջիկա այցեր բժշկին Խորհուրդներ զուգընկերներին Դուք հասել եք ձեր հղիության երկրորդ եռամսյակին, անցնելով հղիության ճանապարհի մեկ երրորդն: Դուք դառնում եք ավելի ակտիվ, բարելավվում է ձեր ինքնազգացողությունը, քանի որ…

Հղիության Շաբաթները

Ձեր հղիության 33-րդ շաբաթը 

  Այս հոդվածում՝ Պտղի զարգացումը հղիության 33-րդ շաբաթում Ախտանիշներ Խնամքի մասին խորհուրդներ Խորհուրդներ զուգընկերներին Հատուկ նկատառումներ   Պտղի զարգացումը հղիության 33-րդ շաբաթում Հղիության 33-րդ շաբաթում պտուղը շարունակում է ձևավորվել, հասակը՝ գլխի գագաթից մինչ կոնքի շրջան՝30.2սմ: Պտղի միջին հասակը հղիության 33-րդ շաբաթում գլխի գագաթից մինչև ստորին…