Trending News

Մաշկային Հիվանդություններ – Հանրագիտարան

Բաժին 1

Նորածնային բարորակ դերմատոզներ

Նորածնային տոքսիկ էրիթեմա

Հաճախ հանդիպող մշտական բարորակ վիճակ է, սովորաբար առաջանում է ծնվելուց երկու օր հետո, ի հայտ է գալիս մոտավորապես հասուն նորածինների կեսի մոտ: Անհաս նորածինների մոտ ավելի հազվադեպ է ի հայտ գալիս: Երեխայի մաշկի վրա առաջանում են էրիթեմատոզ հետքեր, երբեմն վերածվելով պապուլաների և պուստուլաների:

Հաճախ ձևավորվում են իրանի հատվածում, սակայն կարող են նաև մարմնի այլ հատվածներում ևս հայտնվել, բացառությամբ ափերին և ոտքերին: Տվյալ նկարի մաշկային արտահայտումները ի հայտ են եկել նորածնի ծնվելուց երկու ժամ հետո և տարածվել իրանին և դեմքին:

Նորածնային տոքսիկ էրիթեմա

Նորածնային էրիթեմայի ժամանակ մաշկային դրսևորումները կարող են ունենալ անսովոր բնույթ: Նրանք կարող են տարածվել մաշկով մեկ և ներկայացված են վեզիկուլոպուստաների տեսքով: Նման մաշկային արտահայտումների ժամանակ երբեմն անհրաժեշտ է լինում տոքսիկ էրիթեման տարբերակել առավել ինֆեկցիոն հիվանդություններից – նեոնատալ հասարակ հերպես:

Ցանկի փորձ անցկացնելիս և նորածնային տոքսիկ էրիթեմայի դեպքում պուստուլաների պարունակությունը հետազոտելիս սովորաբար հայտնաբերվում են մեծ քանակությամբ էոզինոֆիլներ, սակայն հսկա բազմակորիզ բջիջները, ինչպես նաև բակտերիալ կոնտամինացիան բացակայում են: Երբեմն լինում է ծայրամասային էոզինոֆիլային ինֆիլտրացիա: Նորածինային տոքսիկ էրիթեմայի պատճառները անհայտ են: Այն սովորաբար անցնում է ինքնաբերաբար 10 օրվա ընթացքում և չի պահանջում հատուկ բուժում:

Նորածնային անցողիկ պուստուլային մելանոզ

Սա նորածինների բարորակ դերմատոզ է, որն առավել հաճախ հանդիպում է Միացյալ Նահանգներում ՝ ԱՄՆ-ում, աֆրոամերիկացի նորածինների մոտ: Մաշկի նախնական դրսևորումները վեզիկուլո-պուստուլյոզ բնույթ ունեն և նկատվում են ծնված օրվանից:

Այնուամենայնիվ բշտիկերը շուտով բացվում են և ձևավորվում են կլորավուն թեփոտ օջախներ: Բշտիկներն ու դրանց ճեղքումից հետո առաջացած էրոզիան հստակ տեսանելի է նկարում: Բացի այդ, նկարում երևում են պիգմենտային բծերը, որոնք մնում են վնասվածքների ապաքինումից հետո: Այս պիգմենտային բծերը կարող են լինել մեկ կամ բազմակի և սովորաբար անհետանում են մի քանի շաբաթ անց ՝ առանց հետք թողնելու:

Նորածնային անցողիկ պուստուլային մելանոզ

Հավանաբար, այս պաթոլոգիան ունեցող որոշ նորածինների մոտ վեզիկուլո-պուստուլյոզ մաշկային դրսևորումները և թեփոտման օջախները ի հայտ են գալիս ներարգանդային զարգացման շրջանում: Ծնվելու պահին հիվանդության միակ կլինիկական նշանը բնութագրական պիգմենտային բծերն են: Նորածնի անցողիկ պուստուլյար մելանոզով մաշկային դրսևորումները հաճախ տեղակայվում են ճակատին, պարանոցին,

մեջքի ստորին հատվածում, բայց կարող է տարածվել երեխայի ամբողջ մարմնով մեկ, ներառյալ ափերին և ներբաններին: Բշտիկների պարունակության մեջ հայտնաբերվում են պոլիմորֆոնուկլեար լեյկոցիտներ, բայց բակտերիալ վարակը բացակայում է: Պուստուլայի բիոպտատում հայտնաբերվում է ներէպիդերմալ ինֆիլտրացիա, պոլիմորֆ-միջուկային լեյկոցիտներով:

Բաժին 2

Միլիում, քրտնաբորբ, պուստուլյոզ և ակնեանման հիվանդություններ

Միլիում

Միլիումը մինչև 2 մմ տրամագծով սպիտակ պապուլա է, լցված շերտավորված կերատինանման նյութով, գոյացությունը իրենից ներկայացնում է մազի ֆոլիկուլների ճարպագեղձերի կոշտ կիստա: Նորածինների մոտ միլիումը սովորաբար առաջանում է հոնքերի վրա, քթի կամրջի վերևում, քթի վրա և հակված է արագ և ինքնաբերաբար անհետանալու: Նման գոյացությունը կարող են լինել մի քանի հատ կամ շատ, դրանք կարող են առաջանալ մանկության և պատանեկության տարիներին ՝ սեռական հասունացման շրջանում:

Երեխաների և դեռահասների մոտ հաճախ համառ բնույթ է կրում, երբեմն այն նախորդ է երիտասարդ տարիքի ակնեի և հաճախ առաջանում է կոպերի վրա կամ դրանց շուրջ: Միլիումի կիստաները կարելի է հեռացնել զանգվածը զգուշորեն կտրելով և կերատինի հիմքը մեկուսացնելով: Կիաստաների հեռացումից հետո հիվանդությունը չի կրկնվում, բայց երբ նոր տարրեր են հայտնվում, նմանատիպ բուժում է իրականացվում: Միլիումային կիստաների հեռացման գործողությունը տեխնիկապես պարզ է և բարդություններ չի առաջացնում: Միլիումը կանխելու մեթոդներ չկան:

Նորածնի էոզինոֆիլային պուստուլյոզ ֆոլիկուլիտ

Այս հազվագյուտ հիվանդությունը ունեցող երեխաների մոտ առաջանում են բազմաթիվ քորվող էրիթեմատոզ պապուլաներ, դեղին կամ սպիտակ պուստուլաներ, որոնց չափը տատանվում է 1-ից 3 մմ: Տարրերի մեծ մասը տեղակայված են գլխամաշկի և հեռավոր վերջույթների վրա: Ցանկի փորձը անցկացնելիս մեծ քանակությամբ էոզինոֆիլներ են հայտնաբերվում:

Երբեմն նկատվում է նաև ծայրամասային էոզինոֆիլ ինֆիլտրացիա: Էոզինոֆիլային պուստուլյոզ ֆոլիկուլիտը ընթանում է ասիմպտոմ և սովորաբար լուծվում է ինքնաբերաբար: Որոշ դեպքերում գլյուկոկորտիկոիդների (GC) օգտագործումը արդյունավետ է:

Նորածնի ակրոպուստուլոզ

Հիվանդությունը բնութագրվում է ձեռքերի և ոտքերի վրա քորվող պզուկների և սերոպապուլների կրկնակի առաջացումով:

Շատ հաճախ դրանք տեղակայված են ափերի և թաթերի վրա: Երբեմն մաշկի ցանը հայտնվում է նաև կոճերի, նախաբազուկների, ավելի հազվադեպ դեմքի, գլխի մազածածկ հատվածի և իրանի վերին մակերեսի վրա:

Հիվանդության առաջին ախտանիշները սովորաբար ի հայտ են գալիս 2-ից 10 տարեկան հասակում

Նորածինների ակրոպումուլոզ

Հիվանդության սրացումը ավելի հաճախ տևում է 7-10 օր և սովորաբար կրկնվում է յուրաքանչյուր 2 շաբաթվա ընթացքում: Ժամանակի ընթացքում սրացումների հաճախականությունը նվազում է, և դրանց ընթացքը կթուլանա:

2-3 տարեկանում հիվանդությունը հաճախ անցնում է ինքնաբերաբար:

Քերուկի անալիզը վերլուծելիս հայտնաբերվում է նեյտրոֆիլների, երբեմն էլոզինոֆիլների կուտակում, հատկապես սրացման վաղ փուլերում:

Նորածնի ակրոպուստուլոզ

Նկարը ցույց է տալիս, մաշկի վնասվածքը հիվանդի ճակատին:

Սրացումը դադարեցնելուց հետո նորածինների ակրոպուստուլյոզի մաշկի դրսևորումները անհետանում են ՝ հետևում թողնելով թեփոտման օջախները և հիպերպիգմենտացիան անցողիկ ֆոկուսներ:

Երբեմն նորածնի ակրոփուստուլյոզը զարգանում է երեխայի քոսով վարակվելուց հետո. Այսպես կոչված հետսկաբիոզային համախտանիշ:

Սպիտակ քրտնաբորբ

Սպիտակ քրտնաբորբի ժամանակ մաշկի դրսևորումները փոքր թափանցիկ բշտիկներն են, բարակ պատերով: Դրանք առաջանում են էպիդերմիսի եղջերաթաղանթի մակարդակի վրա քրտնագեղձերի ծորաններին խոչընդոտելու պատճառով:

Ավելի հաճախ հիվանդությունը զարգանում է արևայրուքից հետո կամ ուժեղ ջերմաստիճանի ու բարձր խոնավության պայմաններում ուժեղ քրտնարտադրության արդյունքում: Երբեմն ջերմությունը դառնում է պատճառ: Սովորաբար տուժում են դեմքը, պարանոցը, գլխի մազածածկ հատվածը, իրանի և շփաբորբի հատվածները: Պատճառական գործոնները վերացնելուց հետո սպիտակ քրտնաբորբը արագ անցնում է:

Կարմիր քրտնաբորբ

Կարմիր քրտնաբորբ հիվանդության ամենատարածված ձևն է: Դա տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ քրտնագեղձերի ծորանները խցանվում են էպիդերմիսի բազալ շերտի մակարդակում, որի արդյունքում քրտինքը կուտակվում է մաշկի հարակից տարածքներում: Կարմիր քրտնաբորբը բնութագրվում է էրիթեմատոզ պապուլյոզ ցանի, պապուլովեզիկուլների առաջացումով:

Ավելի հաճախ ախտահարվում է ճակատը, իրանի վերին հատվածը և շփաբորբի տեղերը:

Ի տարբերություն սպիտակ քրտնաբորբի, կարմիրը ուղեկցվում է ցավի զգացողությամբ, մաշկի ախտահարված հատվածներում: Բուժումը սկսվում է նախ, սենյակի ջերմաստիճանի և խոնավության նվազեցմամբ:

Պուստուլյոզ քրտնաբորբ

Պուստուլյոզ քրտնաբորբը հիվանդության մի ձև է, որը զարգանում է քրտինագեղձի ուղիների երկարատև խցանման արդյունքում: Արդյունքում, մաշկի մեջ զգալի քանակությամբ քրտինք է կուտակվում, իսկ տուժած խողովակների շուրջ տեղի է ունենում բորբոքային ռեակցիա:

Հիվանդի մաշկի վրա, կարմիր քրտնաբորբի, բնորոշ էրիթեմատոզ ցանից բացի, կարելի է տեսնել պուստուլյար տարրեր:

Չնայած այն հանգամանքին, որ որոշ դեպքերում պուստուլյոզ քրտնաբորբը բարդանում է երկրորդային պիոդերմայով, այն վերացնելու համար, սովորաբար բավարար է սենյակի ջերմաստիճանի և օդի խոնավության նվազեցումը:

Քրտնագեղձերի բազմակի թարախակույտեր (խորը քրտնաբորբ)

Եթե քրտնաբորբի դիտարկված ձևերը էպիդերմիսում քրտնագեղձերի ծորանների արգելափակման արդյունք են, ապա դերմայի մակարդակում դրանց խոչընդոտման արդյունքում զարգանում է խորը քրտնաբորբ: Միևնույն ժամանակ, որպես կանոն, քրտինքը կուտակվում է դերմայում, տեղի է ունենում երկրորդային վարակ և զարգանում է սուր բորբոքում:

Պաթոլոգիական գործընթացի արդյունքում ձևավորվում են խորը թարախակույտեր, որոնք շատ դանդաղ են բուժվում, քանի որ թարախակույտի ինքնաբուխ բացումը և պարունակության արտանետումը դժվարացած է բորբոքային օջախի խորը տեղակայման հետևանքով: